GDPR Policy

Politika zaštite osobnih podataka

BiLog d.o.o. u svom poslovanju provodi mjere zaštite osobnih podataka sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka (GDPR), Zakonu o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka te ostalim zakonskim i regulatornim obvezama.

U potpunosti smo predani osiguranju kontinuirane i efektivne uspostave ove Politike te isto očekujemo od svojih zaposlenika i poslovnih partnera. Stoga svako kršenje ove Politike može rezultirati disciplinskim mjerama ili poslovnim sankcijama.

Ova Politika određuje očekivano ponašanje BiLoga i njegovih zaposlenika kao i poslovnih partnera te trećih strana u odnosu na prikupljanje, korištenje, čuvanje, prijenos, otkrivanje ili uništavanje osobnih podataka koji se obrađuju u poslovnim procesima Društva. Politika zaštite osobnih podataka odnosi se na prakse zaštite privatnosti koje BiLog primjenjuje pri ugovaranju i pružanju usluga svojim klijentima. Definirali smo ju kako bismo razjasnili svrhu i način uporabe osobnih podataka, kategorije osobnih podataka koje prikupljamo, vremensko razdoblje u kojem ih obrađujemo te da Vas upoznamo sa svim načinima informiranja u svezi obrade vaših podataka.

Podaci koje prikupljamo

BiLog svoje poslovanje temelji na pružanju usluga poslovnim korisnicima. Od BiLogovih usluga opisanih na našoj web stranici, osobni podaci krajnjih korisnika usluga obrađuju se u sljedećim slučajevima:

 • Prilikom pružanja usluga kroz implementacije HRMS sustava
 • Prilikom pružanja usluga izgradnje aplikacija prema zahtjevima korisnika
 • Prilikom pružanja usluga izgradnje skladišta podataka i izvještajnih sustava
 • Prilikom zapošljavanja i zasnivanja radnog odnosa – koja svrha, načini i rokovi obrade podataka su detaljno navedeni u dokumentu Izjava o zaštiti osobnih podataka potencijalnih zaposlenika.

Svrha i načini obrade podataka

BiLog osobne podatke krajnjih korisnika usluga u slučaju pružanja usluge implementacije HRMS sustava, izgradnje poslovnih aplikacije, skladišta podataka i izvještajnog sustava obrađuje isključivo u svrhu ispunjenja ugovorne obveze te podatke ne koristi ni za koje druge svrhe. Podaci se u prethodno navedenim svrhama obrade obrađuju isključivo na sustavima poslovnih korisnika i ne prenose se na BiLogove sustave.

Zadržavanje podataka

BiLog osobne podatke ispitanika obrađuje dok god su oni potrebni za pružanje ugovorenih usluga.

Vremenski period zadržavanja podataka, prikupljenih/obrađenih prilikom procesa zapošljavanja opisan je u dokumentu Izjava o zaštiti osobnih podataka potencijalnih zaposlenika.

Kad razdoblje zadržavanja istekne, BiLog će osobne podatke izbrisati na način koji osigurava da se oni ne mogu rekonstruirati niti pročitati.

Zahtjevi ispitanika

BiLog osigurava ostvarivanje prava ispitanika u odnosu na:

 • Pristup informacijama
 • Prigovor na obradu
 • Ograničenje obrade
 • Prijenos podataka
 • Ispravljanje podataka
 • Brisanje podataka.

Ispitanik zahtjeve za ostvarenje prava podnosi pisanim ili usmenim putem. Ako ispitanik podnese zahtjev koji se odnosi na bilo koje gore navedeno pravo, BiLog će razmotriti svaki takav zahtjev u skladu sa svim primjenjivim zakonima i propisima o zaštiti podataka. Zadržavamo pravo naplate troškova za obradu zahtjeva korisnika u iznimnim slučajevima, kada su zahtjevi nerazumni.

Svi zahtjevi koji se odnose na osobne podatke, trebaju se uputiti Službeniku za zaštitu osobnih podataka, na adresu gdpr@bilog.hr, koji će evidentirati svaki zahtjev po primitku. Odgovor na zahtjev dostavlja se u roku od 30 dana od primitka pismenog zahtjeva korisnika.

Ukoliko ne možemo u potpunosti odgovoriti na zahtjev korisnika u roku od 30 dana, dostavit ćemo obavijest o:

 • Potvrdi primitka zahtjeva
 • Svim informacijama koje su prikupljene,
 • Pojedinosti o bilo kojoj traženoj informaciji ili izmjenama koje neće biti dostavljene korisniku, razlogu za odbijanje te o mogućim postupcima za žalbu na odluku;
 • Procijenjeni datum do kojeg će biti dostavljeni preostali odgovori,
 • Procjena troškova koje mora platiti korisnik (ako je zahtjev prekomjeran).
 • Ime i kontaktne informacije pojedinca kojega bi Ispitanik trebao kontaktirati za daljnje informacije.

Kolačići i zašto ih prikupljamo

Dok pretražujete po internetskoj stranici BiLoga niste u potpunosti anonimni budući prikupljamo kolačiće, odnosno vrlo male tekstualne datoteke koje spremamo na vaš uređaj. Ova web stranica koristi samo dvije vrste kolačića.

NEOPHODNI – koji su neophodni za rad ove web stranice te prikupljaju samo podatke o trenutnom odabiru jezika posjetitelja stranice

ANALITIČKI – riječ je o kolačićima treće strane, točnije Google Analytics, koji također prikupljaju sljedeće informacije:

 • IP adresu (za geo lokaciju korisnika),
 • Vremenski period zadržavanja korisnika na pojedinim dijelovima stranice,
 • Ukupno vrijeme trajanja posjeta korisnika.

Google Analytics kolačiće BiLog.hr prikuplja sukladno https://policies.google.com/privacy?hl=en.


Također imamo i kolačić pod nazivom _unam koji omogućuje direktni posjet našoj stranici na pojedinoj društvenoj mreži. Takav kolačić ne prikuplja vaše podatke, već samo otvara našu stranicu na odabranoj društvenoj mreži.

Zaštita podataka

BiLog između ostaloga, veliku pažnju pridaje informacijskoj sigurnosti te zaštiti računalnih sustava. Stoga, u skladu sa zahtjevima standarda ISO 27001:2013 provodi fizičke, tehničke i organizacijske mjere koje jamče sigurnost svih informacija kojima u svom poslovanju raspolažemo, pa tako i osobnih podataka (npr. prevenciju gubitka ili oštećenja, neovlaštene izmjene, pristupa ili obrade i drugih prijetnji kojima mogu biti izloženi osobni podaci uzrokovani ljudskim djelovanjem ili fizičkim/prirodnim okruženjem).

U skladu s time, BiLog na nivou cjelokupnog poslovanja provodi Politiku informacijske sigurnosti i djeluje u skladu s procedurama koje osiguravaju provedbu takve Politike, a sve kako bi osigurao da:

 • Spriječi neovlaštene osobe od pristupa sustavu obrade podataka u kojima se obrađuju osobni podaci
 • Spriječi osobe koje imaju pravo koristiti sustav obrade podataka od pristupa osobnim podacima koji su izvan njihovih potreba i ovlaštenja
 • Osigura, u slučaju kada obradu obavlja izvršitelj obrade, da se podaci mogu obrađivati samo u skladu s uputama voditelja obrade
 • Osigura zaštitu osobnih podataka od neželjenog uništavanja ili gubitka
 • Osigura da osobni podaci prikupljeni za različite svrhe mogu biti obrađeni odvojeno
 • Osigura da se osobni podaci ne drže duže nego što je potrebno.

Zahtjevi od strane pravosudnih tijela

U određenim okolnostima, dopušteno je da se osobni podaci dijele bez znanja ili suglasnosti korisnika. I to kada je otkrivanje osobnih podataka potrebno u bilo kojoj od sljedećih svrha: - Sprječavanje ili otkrivanje zločina - Uhićenje ili progon prekršitelja - Procjena ili naplata poreza ili pristojbi - Po nalogu nadležnih pravosudnih tijela.

Kontakt

U slučaju pritužbi vezanih uz pridržavanje ovih i drugih pravila koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, molimo da nam se javite na mail adresu:
gdpr@bilog.hr

ili na adresu:

BiLog d.o.o.
Strojarska cesta 20
10000 Zagreb
n/r „Službeniku za zaštitu osobnih podataka“