This page uses cookies to offer you the best experience. By continuing to use our website, you agree to the use of cookies. If you would like to know more about cookies and how to manage them, please view our privacy & cookie policy.

EU funds

EU flag EU fonds
Europska unija, Zajedno do fondova EU
Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Sadržaj publikacije/emitiranog materijala isključiva je odgovornost tvrtke BiLog d.o.o.


Kvalitetu tvrtke Bilog d.o.o. prepoznale su institucije Europske unije koje podupiru naš projekt pod nazivom:


Uvođenje ISO normi

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014 – 2020, konkretno, iz Europskog fonda za regionalni razvoj kroz natječaj „Uvođenje sustava upravljanja poslovnim procesima i kvalitetom (ISO i slične norme)“.

Projekt je odobren u smislu unapređenja poslovanja i osnaživanja kapaciteta tvrtke Bilog kroz uvođenje međunarodno priznatih normi, a sve kako bi se ostvarili definirani ciljevi. Konkretno, predmetnom investicijom tvrtka je uložila u uvođenje normi ISO 9001 i ISO 27001. Cilj istog je povećati vlastitu konkurentnost čime će se stvoriti preduvjeti za rast fizičkog obujma posla što će generirati potrebu za zadržavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta, uz rast prihoda. Konkretno, uspješnom provedbom predmetnog ulaganja doći će do (između ostalog):

  • Povećanja prihoda od prodaje i rasta prihoda od izvoza.
  • Očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.
  • Optimizacije 9 poslovnih procesa.
  • Povećanja produktivnosti%.
  • Upravljanje i vođenje dokumentacije će biti transparentno i kvalitetno čime će se smanjiti operativni troškovi, uklonit će se mogućnost ljudskih pogrešaka te će se
  • osigurati plan sukcesije.
  • Primjenom korektivnih radnji i praćenjem nesukladnosti osigurat će se eksternalizacija (samo) usluga vrhunske kvalitete te će se prevenirati buduće nesukladnosti.
  • Vodit će se jasna i sustavna briga o podacima te će se spriječiti mogućnost kopiranja.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 411.250,00 HRK od kojih je 224.990,00 HRK bespovratno.

Razdoblje provedbe projekta je od 09.11.2018.-09.11.2019.


Bilog d.o.o.
Strojarska cesta 20
10 000 Zagreb


Kontakt relevantnih institucija: Europski strukturni investicijski fondovi (www.strukturnifondovi.hr).


Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Bilog d.o.o.